MİDE KANSERLRİNDE RADYOTERAPİ

Mide kanseri ameliyatlarında sonra radyoterapi protokolleri farklılık göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ameliyat sonrasında radyoterapi ve kemoterapinin birlikte verilmesi pek çok merkezde uygulanmaktadır. Biz Her hastayı bireysel olarak değerlendirip multidisipliner yaklaşımla hastalarımıza ek radyoterapi verilip verilmeyeceğine karar veriyoruz.

Ayrıca Ameliyat edilemeyen veya ameliyatta R0 rezeksiyon yapılmamış hastalarda palyasyon amaçlı radyoterapi uygulanabilir