MİDE KANSERİNDE (PROGNOZ) GİDİŞATA  ETKİLİ FAKTÖRLER

Prognoz hastalığın gidişatının nasıl olacağını belirtmektedir. Mide kanserinde hastanın sağ kalımında ve ameliyat sonrası gidişatın nasıl olacağı konusunda en önemli faktör hastalığın evresidir. Yani prognoza etkili en önemli faktör hastalığın evresidir. Lenf bezi tutulumu olup olmadığı varsa kaç adet lenf bezinin tutulduğu burada birinci sırayı almaktadır. İkinci sırada cerrahi girişimin başarılı yapılıp yapılamadığı yani geride kanser hücresi bırakılıp bırakılmadığı gelmektedir.Yani R0 rezeksiyon elde edilip edilemediğidir. Ameliyattan sonra geride tümör hücreleri kalmışsa prognoz kötü olacaktır.

            Cerrahın tecrübesi de prognozda etkili bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tümörün midedeki yerleşim yeri, tümörün tipi, kanserin hücresel tipi, diferansiyasyonu, hastanın yaşı, kanserin genetik olup olmaması gibi diğer faktörlerde yine hastanın gidişatı (prognozu) konusunda bize bazı bilgiler vermektedir.