MİDE KANSERİNDE NEOADJUVAN KEMOTERAPİ

Ameliyattan önce verilen kemoterapiye neoadjuvan kemoterapi denilir. Mide kanserinin agresif seyretmesi cerrahiye ek olarak bu tedavileri gündeme getirmiş ve çalışmalar bu alana yoğunlaşmıştır.

İlk olarak İngiltere’de MAGİC çalışması ve daha sonra tüm Avrupa’da yapılan FLOT4 çalışması ameliyattan önce 3-4 kür kemoterapi verilen hastalarda sağ kalımın tek başına cerrahi yapılanlara göre daha iyi olduğunu ve ameliyatın daha verimli geçtiğini belirtmiştir. Bunun üzerine avrupada neoadjuvan kemoterapi uygulaması uygulanmaya başlandı. Japonya ve Uzak doğuda yapılan çalışmaların sonuçları ise henüz açıklanmadı ancak oralarda da uygulanmaya başlandı. Son dönemde biz de lokal ileri mide kanserinde neoadjuvan kemoterapi uyguladığımız sonuçlarımızı 11Mayıs 2019 tarihinde  Prag’da yapılan  Uluslararası Mide Kanseri Kongresinde tebliğ ettik. Sonuçlarımız Avrupa sonuçlarından daha iyi idi.