MİDE KANSERİNİN OLUŞUM MEKANİZMASI

Atrofik gastrit, enflamasyonla beraber midede intestinal metaplaziye sonrasında displaziye ve sonunda da kansere dönmektedir.

Helikobakter pilori, safra reflüsü (alkalen reflü gastrit), yaşın (>45 yaş), aşırı alkol, sigara, aşırı tuzlu beslenme, diyette yetersiz karoten ve C vitamini alınması  atrofik gastrit ve intestinal metaplazi gelişmesinde ortak risk faktörleridir. En önemli risk faktörünün helikobakter pilori olduğu unutulmamalıdır. Bu hastaların mide endoskopisinde Sydny sistemine göre midenin üç ayrı bölgesinden en az 5 adet biopsi alınmalıdır. Metaplazi ve displazi gelişmiş ise hastalara uygun takip ve tedavi protokolleri uygulanmalıdır. Çünkü bu aşamadan gnormal mukozaya yani geriye dönüş olmaz ama bilakis kansere ilerleme olacaktır.  İntestinal metaplazi saptanan hastalarda helikobakter pilori tedavisi şarttır. Hastalar 1-3 yıllık aralarla endoskopik takibe alınmalıdır. Displazi gelişmiş ise Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre düşük dereceli ve yüksek dereceli olarak ikiye ayrılır. Düşük seviyeli displazilerde her yıl endoskopik kontrol yapılmalıdır. Yüksek seviye displazi saptandığında o bölge  endoskopik mukozal rezeksiyonla tedavi edilmelidir. Kanser gelişmiş ise tedavi artık multidisipliner yaklaşımla ele alınmalı ve her hastaya özelleştirilmiş tedavi uygulanmalıdır.