MİDE KANSERİNDE TEDAVİ YÖNETİMİ

Mide kanserinde tedavi standartları belirgin olmakla beraber bireyselleştirilmiş (her hastaya özgü) bir tedavi gerekir.

Hastanın tümörü sadece mukozada ise endoskopik yöntemlerle ameliyatsız tedavi edilebilir. Daha ileri kanserler için cerrahi tedavi gerekir. Lokal ileri kanserlerde ise önce neoadjuvan kemotarapi ve ardından cerrahi uygulamak sadece cerrahi uygulamaya göre daha iyi sonuçlar vermektedir. Evre 4’te ise hastanın acil durumu yok ise öncelikle kemoterapi verilmekte ardından gerekirse konversiyon cerrahisi dediğimiz cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Periton (karın zarı) tutulmuş uygun hastalarda ise cerrahiye ek olarak HİPEK  tedavisi de uygulanabilmektedir. Mide kanserinin tedavisi her evreye göre tekrar anlatılacaktır. Gereğinde youtube kanalımzdan da izlenebilir.

Mide kanserinin standart tedavisi cerrahidir. Cerrahi olarak midenin en 2/3 ünü içine alan gastrektomi ve D2 lenf bezi diseksiyonu altın standarttır. Bu cerrahiden daha az yapılan ameliyatlar yetersiz kalmaktadır. Amaç R0 rezeksiyon elde etmektir.