MİDE KANSERİ BAKIMINDAN YÜKSEK RİSKLİ DURUMLAR

Helikobakter pilori gastriti ; mide kanserinin gelişimi çok basamaklı kompleks bir durumdur. Helikobakter pilori (helicobacter pylori), midede enflamasyon yaparak kanserleşme sürecine katkıda bulunabilir. Helikobakter pilori mide kanseri riskini normal midelere göre 2-3 kat arttırmaktadır. Buradan hareketle H.pilori saptanan herkeste mide kanseri gelişmeyeceğini net olarak vurgulayabilirim.

Beslenme ; mide kanseri, sosyo-ekonomik olarak zayıf bölgelerde gelişmiş bölgelere göre daha sık görülmektedir. Bunun nedeni özellikle taze sebze meyve tüketimin az olması, tütsülenmiş, tuzlanmış ve tuzlanarak kurutulmuş gıdaların bu toplumlarda çok tüketilmesidir. Yemek ve içeceklerin aşırı sıcak tüketmek mide kanseri riskini arttırmaktadır. Aşırı tuzlu beslenmek, helikobakter pilori ve bunun yol açtığı gastrite ve oradan da metaplazi ve displazi sonunda da kansere yol açabilmektedir.  Heterosiklik aminler; et yüksek ısıda ve özellikle barbeküde uzun süre pişirildiğinde heterosiklik aminler oluşmakta ve bu da mide mukozasında hasar oluşturarak mide kanserine yol açabilmektedir. Etlerin teriyaki sosu (soya sosu, susam yağı, portakal suyu, sarımsak, yeşil soğan, zencefil ve bal) içinde bekletilerek yapılan barbekülerde heterosiklik amin oluşumu azalmaktadır. Ülkemizde de yapılan soslarda bekletme yine az pişirilmek şartı ile koruyucudur. Buzdolabının gelişmesi ve yaygın kullanılması mide kanseri gelişimini azaltmıştır. Taze meyve ve sebze tüketimi mide kanserine karşı koruyucu etki oluşturmaktadır.

Çay

Hem bizim tükettiğimiz siyah çay hem de uzak doğuda tüketilen yeşil çay aşırı sıcak içilmemek şartıyla mide kanserine karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Sigara ve Alkol

Sigara içilmesi ve kronik alkol tüketimi; gastrit ve helikobakter pilori enfeksiyonu yoluyla mide kanseri riskini arttırmaktadır.

Obezite

Mide kanseri hastalarının çoğunluğu şişmandır. Bu nedenle obezite de bir risk faktörü gibi gözükmektedir.

Genetik

Genetik yük mide kanserlerinin pek azında söz konusudur. Ailesinde mide kanseri olanlarda ve özellikle annesinde veya kardeşinde mide kanseri olanlarda mide kanseri gelişme riski 2-5 kat artmaktadır.

RİSKLİ HASTALAR KİMLERDİR

Mide kanseri, kanserler içinde 5. Sıklıkta görülmekte ve fakat kansere bağlı ölümlerde 3. Sırada yer almaktadır. Erken evre mide kanserlerinde sonuçlar çok iyi olmasına rağmen ileri evrelere tedaviden elde edilen başarı azalmaktadır. Bu nedenle mide kanserini olabildiğince erken evrede yakalamak çok önemlidir. Riskli hastaları birebir değerlendirmek ve hastalara özelleştirilmiş takip ve tetkikler yapmak, mide kanserinin erkenden yakalanmasına olanak vermektedir. Bu riskli durumlar arasında özellikle atrofik gastrit ve midede intestinal metaplazi dikkat çekmektedir. Atrofik gastrit ve intestinal metaplazinin erkenden saptanması daha kanser gelişmeden hastanın korunmasını sağlar.

Diğer nadir görülen riskli durumlar; 2 cm den büyük mide polipleri, helikobakter pilori (helicobacter pylori) gastriti, daha önceden mide ameliyatları geçirmiş olmak, menetrier hastalığı ve Barret özafagusu sayılabilir.