MİDE KANSERİNDE HİPEK (HIPEC) YÖNTEMİ 

Sitoredüktif cerrahi, primer organı aşıp abdomino pelvik serozal yüzeylere yayılmış, çok değişik boyutlarda olabilen senkron ya da metakron tümör hücrelerinin ortadan kaldırılmasını hedefler. Ameliyat uzun ve zahmetli olması nedeniyle hastaların çok iyi değerlendirilmesi ve tüm enerjinin bütün tümör hücrelerinin temizlenmesine harcanması gerekmektedir. HİPEK (hipertermik intraperitoneal kemoterapi) yönteminde cerrahiden sonra genellikle aynı seansta ıstılmış kemoterapi ile batın içi yıkanmaktadır.

Kolon kanserlerinin nükslerinde hipek ile daha olumlu cevaplar alınmasına rağmen aynı işlemler mide kanserinde daha az başarı şansı vermektedir. Çok iyi seçilmiş hastalarda (hastanın genel durumu iyi, uzak organ metastazı yok ise ve gözle görülen tüm tümör kitleleri temizlenebilecek ise ) HİPEK uygulanması hastalarda kısmi uzayan sağ kalım sağlayabilmektedir.