MİDE KANSERİNDE EVRELEME

Mide kanseri tanısı alan bir hastanın evresini bulmalıyız. Çünkü hastalığı evresine göre tedavi edeceğiz. Bu amaçla kullandığımız tetkikler ; endoskopik ultrasonografi, toraks ve batın tomografisi ve gereğinde PET/CT’dir.

 

Kardiya yerleşimli mide tümörünün bilgisayarlı tomografi görüntüsü

Mide kanserinde tüm dünyada aynı evreleme sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem TNM evreleme sistemidir. Burada T; midedeki tümörü, N; lenf bezlerini ve M; ise uzak organlara (karaciğer, akciğer, beyin ve karın boşluğu vs.) metastazı göstermektedir. Bu evreleme sistemi Her 5 yılda bir güncellenmektedir.

Tümör midenin (mukoza ve submukoza) iç tabakasında ise T1, kas (musküler) tabakalarını tutmuşsa T2, dış katını (seroza) tabakasını da tutmuşsa T3 ve dış tabakayı da aşıp etraf dokulara ulaşmış ise T4 denilmektedir.

Midenin lenf bezlerine hiç sıçramamışsa N0, 1-2 lenf bezi tutulmuşsa N1 ve 3-6 lenf bezi tutulmuşsa N2, 7 ve daha fazla lenf bezi tutulmuşsa N3 olarak değerlendirilmektedir. Uzak organ metastazı olmayanlara M0 uzak organ metastazı olanlara ise M1 olarak değerlendirilmektedir.

Daha sonra bu veriler bir tabloya yerleştirilerek evre 1’den evre 4’e kadar gerçek evreleme yapılmaktadır.  Evre1; erken evre mide kanseri, Evre 2-3 olanlar lokal ileri mide kanseri ve Evre-4 olanlar ise metastatik mide kanseri olarak değerlendirilirler ve evresine göre tedavi uygulanır. (bakınız tedavi yönetimi)

TNM EVRELEMESİ

#NON1N2N3
T1a (M), T1b (SM)IAIBIIAIIB
T2 (MP)IBIIAIIBIIIA
T3 (SS)IIAIIBIIIAIIIB
T4a (SE)IIBIIIAIIIBIIIC
T4b (SI)IIIBIIIBIIICIIIC
M1 (Herhangi T, Herhangi N)IVIVIVIV

Mide korpus duvarında konsantrik düzensiz kalınlaşma izlenmektedir. Tümör (*) mide duvarını transmural infiltratif paternde tutmuştur. Diğer alanlarda mide dış konturu düzgün olmakla birlikte, küçük kruvatura tarafında tümör perigastrik yağ dokusuna invazyon göstermektedir. (ok)