MİDE KANSERİNDE LAPAROSKOPİK VE ROBOTİK CERRAHİ

Laparoskopik veya robotik teknoloji son 30 yıldan bu yana pek çok cerrahi alanında uygulanmaktadır. Ör; safra kesesi ameliyatları artık tamamen laparoskopik yapılmaktadır. Laparoskopik veya robotik  cerrahinin avantajları;  ameliyat yara izi daha az olmakta, ameliyat sonrası daha az ağrı olmakta,  hastalar daha erken taburcu olmakta ve işe dönüş daha erken olmaktadır. Tecrübeler arttıkça laparoskopik girişimlerin uygulama alanları artmaktadır.  Kanser cerrahisi de bu alanlardan birisidir. Erken evre mide kanserinde laparoskopik ameliyatları uygulamaktayız. Uluslararası araştırmalar erken evre mide kanserlerinde laparoskopik cerrahinin açık cerrahi ile aynı başarıyı gösterdiğini ispatladılar. Ancak ileri evre kanserlerde henüz bu araştırmalar sonuçlanmadı. Bu nedenle ileri evre mide kanserlerinin açık yöntemle yapılması hala altın standarttır ve biz de ileri evre mide kanserlerinde açık total /subtotal gastrektomi ve D2 diseksiyon ameliyatını uygulamaktayız.