MİDE KANSERİNDE KARACİĞER VE DİĞER METASTAZLARINA YAKLAŞIM

Mide kanseri tanısı konulduğu anda öncelikle klinik evreleme yapılır. Ameliyat kararını, neoadjuvan tedavi verilip verilmeyeceğinin kararı ve ameliyat sonucunu önceden tahmin edebilmek için bu evreleme şarttır. Evreleme için Toraks ve batın tomografisi yeterlidir. PET/CT ise hem  evrelemede hem de ameliyatın başarısı ve daha sonra tedaviye yanıt ve nükslerin erkenden saptanmasında önemli bir tanı aracıdır.

Karaciğer metastazı olan bir hasta 4. Evre kabul edilir ve gidişatı genellikle olumsuz seyredecektir. Karaciğerin birçok yerine çok sayıda metastaz yapmış ise cerrahi olarak bir işlem yapmak mümkün olmaz. Bu hastalarda kemoterapi ilk ve tek seçenek olacaktır. Ancak tek bir metastaz veya yan yana 3 metastaz gibi ameliyatla çıkarılabilecek ise bu hastalara ameliyat şansı verilmelidir.  Karaciğer metastazlarında radyofrekans ablasyon veya hepatik arter infüzyonu da etkisi tartışmalı diğer seçeneklerdir.

Mide kanseri karaciğer metastazlı bir hastada intraoperatif olarak radyofrekans ablasyon uygulamamız.