MİDE KANSERİ HASTASININ AMELİYAT SONRASI TAKİBİ

Mide kanseri ameliyatı olan hastanın kemoterapisi bittikten sonra nasıl takip edilmelidir. Hastaları çok yakından sık aralarla takip ettiğimizde hasta kanser psikolojisinden kurtulamamakta ve hayat kalitesi düşmektedir.

Hiç takip edilmemesi durumunda ise hastalığın nüks etmesi durumu gözden kaçırılabilir. Bu nedenle tam bir fikir birliği olmamakla beraber biz hastalarımı ilk birinci yıl üç ayda bir, ikinci yıl 6 ayda bir sonraki yıllarda yılda bir kontrole çağırmaktayız. Kontroller batın tomografisi, tümör belirteçleri ve endoskopik muayeneler uygun zamanlarında istenmelidir. Maalesef hastalarımızın bir kısmı takiplerini aksatmaktadırlar. Olası bir nüks durumunda hastaları yeniden değerlendirme ve tedavi açısından bu avantaj elden kaçırılmamalıdır. Hastalar mutlaka doktorlarına kontrole gitmelidir.