MİDE KANSERİNDE CERRAHİ TEDAVİ

Burada mide kanserlerinde evrelere göre tedaviyi biraz daha ayrıntılı anlatacağım.

Evreleme sisteminde anlattığım veriler dikkate alınarak hastalar değerlendirilir.

Evre I : Hastalardaki lezyonun genişliği tümörün derecesi ve tipi göz önüne alınarak,  endoskopik olarak mukozal veya submukozal rezeksiyon yapılabilir. Ülkemizde maalesef bu grup hasta yok denecek kadar azdır. Ancak tesadüfen dikkatli bir endoskopist tarafından yakalanabilmektedir.

Evre II ve III : hastalar çok dikkatli değerlendirilmeli ve hangisinin direk cerrahiye hangisinin neoadjuvan tedavi sonrası cerrahiye gideceği kararlaştırılmalıdır.  CT1b den ileri hastaları veya lenf bezi pozitif hastaları hastanın şartları da uygun ise öncelikle neoadjuvan kemoterapi vermekte sonra ameliyat etmekte ve ameliyat sonrası kemoterapiye devam etmekteyiz. Bazı hastaları ise direk cerrahiye almakta ve sonrasında adjuvan kemoterapi vermekteyiz.

Evre IV  Acil bir durum (kanama veya tıkanma vs ) söz konusu değilse öncelikle kemoterapi başlanmalıdır. Alınacak cevaba göre konversiyon cerrahisi uygulanabilir. Karaciğerdeki kalan metastazlar çıkarılabilir. Tedavideki ayrıntılar bu konu da uzman olan hekimler tarafından bilinmeli ve hastalara anlatılmalıdır. Hastaların bu konuda ayrıntılı  bilgilere hakim olması beklenmez.