AMELİYATA HAZIRLIK

Mide kanseri için yapılacak olan total veya subtotal gastrektomi ve D2 diseksiyon ameliyatı ciddi hazırlık gerektiren bir ameliyattır. Hastalar genellikle kilo kaybı olan iştahsız ve beslenmesi bozulmuş kişilerdir. Bu hastalar  multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.

Hastalara ve yakınlarına ayrıntılı bilgi verilmeli ve yapılacak ameliyat için izinleri imzalı olarak alınmalıdır.

Hastalar psikolojik olarak ameliyata hazırlanmalıdır. Ameliyat hasta ve yakınları açısından bir psikolojik travma yaratacaktır. Gereğinde psikolojik veya psikiyatrik destek alınmalıdır (kanser hastalarında psikolojik destek bölümüne bakınız).

Hastaların kalp-damar, akciğer-solunum işlevleri, böbrek  ve karaciğer fonksiyonları, endokrin sistemleri, hematolojik ve pıhtılaşma sistemleri, bağışıklık sistemleri ve varsa geçirdiği hastalıklar iyi değerlendirilmelidir.

Ameliyata bozuk olan tüm sistemlerde düzeltmeler yapıldıktan sonra başlanmalıdır.

Ameliyatta preoperatif antibiyotik ve derin ven trombozu profilaksisi yapılmalıdır.

Ameliyat öncesi hazırlık döneminde yol haritamı­zın ana hatları şunlardır:

1: Ameliyat izni ve bilgilendirilmesi

2: Psikolojik hazırlık

3: Anemnez, fizik muayene, rutin testleri takiben tüm sistemlerin gözden geçirilmesi:

    a: Vital bulguların değerlendirilmesi,

    b: Kardiovasküler sistem değerlendirmesi,

    c: Solunum sistemi değerlendirmesi,

    d: Renal sistem değerlendirilmesi,

    e: Hepatobiliyer sistem değerlendirilmesi,

    f: Endokrin sistem (özellikle diabetik yönetim ve kortikosteroid kullanımı) değerlendirilmesi,

    g: İmmun sistem değerlendirilmesi ve HIV (+) hastalara yaklaşım,

    h: Hematolojik sistem değerlendirilmesi ve yöne­timi,

    ı: Nörolojik değerlendirme.

 4: Hastanın Nutrisyonel durum değerlendirilmesi.

 5: Gastrointestinal sistemin hazırlanması.

 6: Ameliyat sahasının hazırlanması.

 7: Antibiyotik profilaksisi.